Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

18.09.2020 10:24

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

I Kyrkslätt har det hittills (18.9 kl. 9.30) konstaterats sammanlagt 96 fall av coronavirussmitta.  

De som bor på HUS-området kan nu själva reservera en tid för coronavirusprovtagning via HUS Coronaguide på adressen koronabotti.hus.fi/sv/.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor som bedömer symtomen och exponeringen kan användaren reservera en lämplig tid till provtagningsstället. Före tidsbeställningen fyller klienterna i förhandsuppgifterna.

För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbeställning på en annan persons vägnar, till exempel ett barns, är möjlig på en tidpunkt som meddelas senare.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Fyr logo