Ungdomsutbyte

Ungdomsutbyte är ett internationellt möte mellan ungdomsgrupper. Ungdomarna har själva planerat det.

Idén är att lära sig om ett tema som intresserar ungdomar och som hör ihop med principerna och tyngdpunkterna i programmet Erasmus+. Höjdpunkten i den gemensamma planeringen är ett utbyte där planerna  verkställs i en av gruppernas hemland.

I planeringsskedet fattar ungdomarna från de olika länderna beslut tillsammans: de bestämmer temat för projektet och gör upp ett verksamhetsprogram genom vilket man lär sig om temat.

Ta modigt kontakt med oss om du är intresserad av internationalism!

Ungdomsledaren är till hjälp och medverkar i ansökningen om finansiering av verkställandet av programmet Erasmus+, som administreras av Utbildningsstyrelsen, och i ungdomsutbytet.

Ytterligare information:

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/nuorisotoimialalle/avaintoimi_1_liikkuvuus/nuorisovaihdot

Kontaktuppgifter

Joni Laine, närmaste chef för ungdomsledarna, tfn  040-511 8172

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

SoMEDIA in our life

De unga
Kultur - Fritidstjänster
personutbyte / ungdomsutbyte

Blev du intresserad? Ungdomsledarna vid Kyrkslätts kommuns ungdoms- och idrottstjänster ger ytterligare information om det närmaste chef för ungdomsledarna, Joni Laine tfn 040-511 8172