Ungdomstjänster

Anvisningar för hänvisning av unga (13–18 år) till missbrukarvårds- och mentalvårdstjänsterna för stöd och vård

Unga i Kyrkslätt som har svårigheter eller problem med människorelationer, livskontroll, sinnesstämning eller rusmedel kan ta kontakt eller ska anvisas att ta kontakt antingen med Välfärdsstationen för unga eller med Missbrukarvårdstjänsterna.

Man söker sig till tjänsten genom att antingen kontakta Välfärdsstationen för unga

Sockenstugustigen 3, 02400 Kyrkslätt

Rådgivningstelefon 040 7728 124

Telefontider tisdagar kl. 10-11 och torsdagar kl. 12-13

eller

Missbrukarvårdstjänsterna Tjänstevägen 1, B-dörren, 1 vån., 02400 Kyrkslätt

Jourmottagningen och telefontiderna till jouren är:

Tfn 050 4140 979

Mån, tis och ons kl. 12–15

Tors  stängt

Fre, lör, och sön kl. 12–15

Du kan också ta kontakt via ”Ta kontakt” -formen

Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande. Begäran om kontakt som lämnats i telefonen besvaras vardagar inom cirka ett dygn

Strävan är att stöda och vårda ungdomar i Kyrkslätt i deras hemkommun och producera tjänsterna så nära som möjligt. Målet är en mer kontrollerad hänvisning till service, där den inledande utvärderingen görs tillsammans med klienten och anställda på välfärdsstationen för unga och Missbrukarvårdstjänsterna.

Klienten ska alltid få en betalningsförbindelse från Missbrukarvårdstjänsterna innan klienten kan överföras till Esbo ungdomsstation och eventuella andra köpta tjänster.