Ungdomslokalen i Masaby fyllde 20 år

01.11.2018 12:34

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga

Lördagen den 27 oktober firades ungdomslokalens 20-åriga tillvaro och man drog sig till minnes gångna händelser i Masaby.

Masabys egen solskenspojke Eero Sintonen öppnade festligheterna med ett avslappnat gitarr- och sångnummer. Eero är en av Masabys ”före detta unga” och har på sin tid själv gått på ”unkkan”, liksom alla hans syskon.

”Den här lokalen har redan i 20-års tid fungerat som samlingsplats för unga. Med på den resan ryms många olika sorters historier, glädje, sorg och otaliga betydelsefulla vänskaps- och människorelationer. Jag tycker att allt det här berättar varför den här typen av allaktivitetsutrymmen är så otroligt viktiga i en förort som Masaby. Det är också oerhört viktigt att barn och unga har ett ställe där de kan tillbringa sin fritid tillsammans med sina jämnåriga i en trygg och rusmedelsfri omgivning”, konstaterar ungdomsledare Sanna Korkelainen som jobbar i ungdomslokalen.

”Kanske också Eeros barn nån dag börjar komma till ungdomslokalen. Redan under min tid i arbetslivet har den här cirkeln på sätt och vis slutits en gång”, säger Korkelainen. ”Hos oss går sådana barn och unga vars föräldrar själva har gått här när de var unga. Jag tycker det visar att vår verksamhet tål tidens tand och det är en stor hedersbetygelse och den bästa sortens respons för det långsiktiga arbete som har gjorts i det här området”, konstaterar Korkelainen.

Långt över hundra gäster besökte ungdomslokalens fest, den yngste festdeltagaren var säkert den tre veckor gamla pojkbabyn från Masaby. Av de litet äldre festdeltagarna fick man höra intressanta berättelser om lokalens historia och hur stort arbete det låg bakom grundandet av ungdomslokalen. ”Sådana här allaktivitetsutrymmen är viktiga platser där människor kan mötas, vi har mycket stark erfarenhet av att alla områdets aktörer; skolorna, ungdomslokalen, biblioteket, föreningarna och organisationerna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål särskilt när det gäller barnens och de ungas välfärd”, fortsätter Korkelainen.

Den sociala gemenskapen framkom också på ett härligt sätt i festtalarnas tal.

Invånarföreningens långvariga aktör och nuvarande ordförande Sakari Kuokkanen inledde talen. Sakari har funnits i området länge och minns invigningen och de ungas Masaby för tjugo år sedan, hur viktigt det är att de unga trivs i sin by. ”Masabys dragningskraft har inte avtagit sedan den tiden”, säger Kuokkanen då han tackar de aktiva unga i Masaby och ungdomslokalens ledare.

.

Sakari Kuokkanen och Petra Vairimaa från Masaby invånarförening

Ungdomsdirektör Seppo Savikuja berättade om lokalens historia och det blev säkert klart för lyssnarna att det inte var någon självklarhet att man en gång i tiden fått det här allaktivitetshuset i Masaby. I sitt tal mindes Savikuja personer som har gjort ett betydande arbete för de unga. Det var speciellt rörande när Seppo mindes den redan framlidne Jussi Pesolas insatser till förmån för de unga i Masaby och allaktivitetshusprojektet. Savikuja hyllade Pesolas arbete genom att uppmärksamma Pesolas änka Sirpa Pesola med en blombukett. I sitt tal var Savikuja fundersam och undrade ”Skulle vi någonsin ens ha rott i land detta projekt utan Jussi Pesola?”.

Bland festtalen representerades de unga av nionde-klassisten Tiia Puisto från Masaby som brukar gå på ungdomslokalen. Hon berättade för festdeltagarna hur viktig ungdomslokalen är och varför de unga besöker och trivs på unkkan. Tiia har fått samla erfarenheter utanför den vanliga vardagen genom ett ungdomsutbytesprojekt tillsammans med tio andra av unkkans unga. Ungdomsutbytet förde de unga från Masaby ända till Paris och Fontanes i Frankrike. ”Projektet förde med sig nya bekantskaper och en oförglömlig upplevelse”, berättar Tiia Puisto för publiken.

De två sista talen hölls av Mari Tabell, en av lokalens tidigare arbetstagare, och Mikko Kärppä, som nu jobbar som ansvarig ungdomsledare i Masaby.

Mari Tabell var med om att öppna lokalen, och i själva verket bidrog Tabell till att möjliggöra gemensamma stunder och trygg vuxenkontakt för unga i det gamla klubbhuset på Framnäsvägen redan innan det nuvarande allaktivitetshusets ungdomslokal blev till. I sitt tal mindes hon den starka sociala gemenskapen bland de unga och hur stort behov det var som utrymmena öppnades för. Under veckosluten kom det 70–90 unga per kväll till det lilla klubbutrymmet. Tidigare unga, som nu hunnit långt in i vuxen ålder, minns Mari som ”Tätsyn”, som på ett milt sätt kunde vara sträng och som fortfarande försvarar de unga med hela sitt hjärta, även om hon nuförtiden arbetar inom småbarnspedagogiken.

Ungdomsledarna talade om ungdomslokalens liv, både det gångna och det nuvarande. Minnen, erfarenheter och ”ungdomsfiilis”.

Mycket har förändrats och å andra sidan har mycket förblivit oförändrat då åren rullat förbi.
I sitt tal berättade Mikko Kärppä att han är nöjd att man kunnat göra långsiktigt arbete i en tillförlitlig arbetsmiljö i Masala. ”Vi har haft lyckan att ha ledare som har fått arbeta länge tillsammans. Man bygger en god bärande grund för det här arbetet genom växelverkan med andra människor och här har vi tillsammans haft möjlighet att påverka.”

Masaby ungdomslokals ledargarde, som titulerar sig Härkänelikko, tjurkvartetten, har sett och upplevt mycket av ungdomslokalens vardag tillsammans under redan tio års tid. ”Nuförtiden jobbar här nog som tur också andra toppenledare varje vecka, så de unga blir inte genast trötta på samma gamla ansikten”, skrattar Korkelainen.

På ungdomslokalens fest sågs många gäster, före detta unga, sådana som nu besöker lokalen, beslutsfattare, kommunala tjänstemän, arbetstagare från år tillbaka, invånare från området i alla åldrar, representanter från skolorna, aktörer från olika organisationer och föreningar. Stämningen på festen var god och varm med mycket diskussioner, fina minnen, planering inför framtiden och glädje.

Förberedelserna inför festdagen hade påbörjats i god tid. Det har varit viktigt för oss att så mycket som möjligt få med de unga i festarrangemangen.  De unga fick välja färgtemat för festen, göra dekorationer, sätta ihop utställningsutrymmet och helt konkret hjälpa till med servering och arrangemang under själva festen. Vi har också varit glada att så många av aktörerna och människorna som verkar i lokalen har velat vara med och hjälpa. Det säger mycket om hur bra Masabybornas samarbete fungerar.

20-årsjubileet till ära kom två graffitikonstnärer en vecka före festen och skapade ett nytt konstverk i ungdomslokalen. Konstverket hölls omsorgsfullt gömt i en hel vecka. Graffitikonstnärerna Ninakuu från Kyrkslätt och Sellekhanks från Vanda gjorde ett oerhört fint arbete. En målning som passar utrymmet perfekt målades i de ungas spelrum. ”Det är spännande att tänka att det här konstverket kommer att vara här i de följande 20 åren till glädje för alla som använder rummet.” Ungdomsledarna är glada. Konstverket avtäcktes på ett festligt sätt med klippning av röda bandet med hjälp av de ungas representant Minja Liusvaara.

Graffiti intresserar fortfarande de unga, vi har fått mycket hjälp och tips från konstnärsmaterialaffären Geezers The Shop om hur man kan föra vidare graffitihobbyn bland de unga. Aku från Geezers var själv med på festen och ledde en konst- och graffitirelaterad workshop för de unga. I själva verket var workshopen mycket populär, man såg konstnärer i alla åldrar göra konstverk vid ett och samma bord. Om man har bra material är det lätt att bli inspirerad av att göra konst.

Som en del av festprogrammet ordnades en workshop med brädspelstema av en av ungdomslokalens tidigare unga Aigar Udson och hans brädspelspartner Antti Peltola. Männen leder en egen brädspelsklubb i Kyrkslätt där barn och unga spelar, planerar och bygger egna brädspel. ”Det är fint att ungdomslokaler kan användas också för att föra fram lite mer sällsynta hobbyer” konstaterar nykterhetssekreterare Katri Lahtinen, som jobbar i lokalen.

”Alla kommuninvånare njuter säkert av glädjen och den öppna stämningen under en festdag” säger ungdomsledare Joni Laine som ansvarar för ungdoms- och idrottstjänsterna. ”Hjälpen med festarrangemangen som vi fick av de unga och andra frivilliga var oersättlig. Social gemenskap skapar verkligen en unik stämning” påminner Laine. ”Å alla våra arbetstagares vägnar vill jag  också tacka de som deltagit i festen, de som hjälpt till vid festen, de unga, samarbetspartners och alla de som under årens lopp gjort ett gott jobb till förmån för barnen och de unga. Härifrån kan man med glädje fortsätta 20 år till”, konstaterar Joni Laine.

Läs också om Max Vol-mönstringen som ordnades i samband med festen.

Festdeltagare  ser på utställning