Ungdomslokalen i Bredberget

Ungdomslokalen i Bredberget är ett litet och hemtrevligt ”vardagsrum”.

Ungdomslokalen kan reserveras för ungdomarnas bandträningar eller hyras till exempel för barnfödelsedag.

Kontaktuppgifter

Skogsnymfsgränden 2, 02400 Kyrkslätt

Personal

Katri Lahtinen
förebyggande rusmedelsarbetare
tfn 040-729 0838

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Du hittar oss också i some!
Facebook @kirkkonummennuorisojaliikunta