Ungdomsfullmäktige konstituerade sig och valde sina representanter till nämnder och sektioner

08.11.2017 11:08

Kategori: Ungdomsfullmäktige Ungdoms- och idrottstjänster Unga

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige konstituerade sig vid sitt första sammanträde 31.10.2017. Vid det konstituerande sammanträdet närvarade alla 13 ungdomsfullmäktigeledamöter i Kyrkslätt.

Till ordförande i ungdomsfullmäktige valdes Saga Lavi, till I vice ordförande Emma Alppi, till II vice ordförande Arttu Leskinen och till sekreterare Aapo Saranpää.

Ungdomsfullmäktige valde sina representanter till följande nämnder och sektioner där ungdomsfullmäktigeledamöterna har närvaro- och yttranderätt:

  • Kommunaltekniska nämnden: Akseli Kiviniemi och ersättare Arttu Leskinen.
  • Bildnings- och fritidsnämnden: Onni Virtanen och ersättare Akseli Jokinen.
  • Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen: Alexandra Obrey och ersättare Rasmus Lundell.
  • Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen: Arttu Leskinen och ersättare Kaisa Klippi.
  • Fritidssektionen: Aapo Saranpää och ersättare Ville Nenonen.

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt också vid kommunfullmäktiges sammanträde till vilka ungdomsfullmäktige utser sin representant vid sina sammanträden som föregår kommunfullmäktiges sammanträden. Till representant vid kommunfullmäktiges sammanträde 13.11 utsågs Saku Hiippala.

Protokollet för ungdomsfullmäktiges sammanträde finns att se på Kyrkslätts kommuns webbplats på adressen https://www.kyrkslatt.fi/foredragninglistor-och-protokoll

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är ett politiskt obundet påverkansorgan vars syfte är att representera unga i kommunens beslutsfattande.

Följ ungdomsfullmäktige på Instagram @nuvakirkkonummi och Snapchat @nuvaknummi och Kyrkslätt kommun websidan: https://www.kyrkslatt.fi/ungdomsfullmaktige-1

Ungdomsfullmäktige

nuva