Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen

Regelbundna användningsturer

OBS! Ansökningstiden för turer har gått ut och beredningsfasen har inletts. Extra frågor till tilavaraukset@kirkkonummi.fi

(30.03.2020)

Kyrkslätt har tagit i bruk det elektroniska lokalbokningssystemet TIMMI. Keväällä 2020 TIMMI-tilavarausjärjestelmään haetaan vakiovuorot seuraaviin tiloihin:

 • skolornas gymnastiklokaler under kvällar och veckoslut:
  sommarturer för tiden 1.6.-30.6.
  turer för perioden 17.8.2020-23.5.2021.

 • ungdomslokaler:
  turer för perioden 17.8.2020-23.5.2021

 • allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum:
  sommarturer på planen för tiden 1.6.-18.6.2020
  turer på planen för perioden 2.8.2020 – 31.5.2021
  sommarturer i budosalen för tiden 1.6.-31.8.2020
  turer i budosalen för perioden 1.9.2020-31.5.2021

 • budosalen i skyddsrummet i Gesterby:
  sommarturer för tiden 1.6.-31.8.2020
  turer för perioden 1.9.2020-31.5.2021

 • Konditionssalen i Veikkola bibliotek
  sommarturer för tiden 1.6. – 31.8.2020
  turer för perioden 1.9.2020 - 31.5.2021

 • Kyrkslätts simhall:
  sommarturer för tiden 1.6. – 18.6.2020
  turer för perioden 3.8.2020 - 31.5.2021
  Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

När pågår ansökningstiden?

Ansökningstiden börjar 24.2.2020. Ansökningstiden för sommarturerna utgår 9.3.2020 kl. 12.00 och för de regelbundna turerna under läsåret 2020-2021 25.3.2020 kl. 12.00.

Vilka turer kan ansökas?

Information om de olika utrymmena och de turer som kan sökas finns i det elektroniska lokalbokningssystemet TIMMI. Antalet turer som kan sökas varierar enligt utrymme.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer, kommunens egna aktörer, privatpersoner och företag kan reservera och hyra utrymmen bl.a. i skolor, ungdomslokaler, skyddsrummet i centrum och simhallen.