Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen

Regelbundna användningsturer

Ansökningstiden för regelbundna turer 

Ansökningstiden för de regelbundna turerna i lokalerna nedan pågår 8.–31.3.2021. Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Bruksanvisningarna för TIMMI finns här. Vänligen observera att TIMMI har en s.k. användningstidsbegränsning för vissa lokaler. Användningstidsbegränsningen förhindrar bokning av en tur till exempel i en skolas gymnastiksal för samma tid som undervisningen. Om ni ansöker om en tur vid en tidpunkt då användningstidsbegränsning gäller, ta kontakt med ungdoms- och idrottstjänsterna per e-post tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi. 

Beslut om turer fattas senast 30.4.2021. Sökandena får beslutet och de turer som bekräftats för dem via TIMMI. 

Hjälp med ansökan om turer:

Skicka e-post till tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi.

Turer kan sökas till följande lokaler och för följande perioder: 

 • användning av skolornas gymnastiklokaler och idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus under kvällar och veckoslut:
  höstterminen 23.8–19.12.2021 och vårterminen 10.1–22.5.2022.

 • användningsturer i ungdomslokaler:
  16.8.2021–22.5.2022

 • användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum:
  turer på planen för perioden 2.8.2021–31.5.2022
  turer i budosalen för perioden 1.9.2021–31.5.2022

 • Budosalen i skyddsrummet i Gesterby:
  turer för perioden 1.9.2021–31.5.2022

 • Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek:
  turer för perioden 1.9.2021–31.5.2022

 • Användningsturer i Kyrkslätts simhall:
  turer för perioden 3.8.2021–29.5.2022
 • Ljusdala teaterhus
  turer 1.9.2021–31.5.2022

  OBS! Se beskrivningen av ungdomsteatern här.

   

Ansökningstiden för sommarturerna 2021 har slutat

Ansökningstiden för sommarturerna i lokalerna nedan pågår 15.12.2020–11.1.2021. 

När pågår ansökningstiden?

Ansökningstiden 8.–31.3.2021 kl. 12.00.  

Vilka turer kan ansökas?

Information om de olika utrymmena och de turer som kan sökas finns i det elektroniska lokalbokningssystemet TIMMI. Antalet turer som kan sökas varierar enligt utrymme.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer, kommunens egna aktörer, privatpersoner och företag kan reservera och hyra utrymmen bl.a. i skolor, ungdomslokaler, skyddsrummet i centrum och simhallen.

Priser

Enligt kommunstyrelsens beslut 9.12.2019 § 424 tar man från och med 1.1.2020 inte ut någon ersättning för användning av gymnastiksalar och andra rum i skolor och ungdomslokaler av kultur-, idrotts-, ungdoms-, hälso-, handikapp-, veteran-, pensionärs-, by- och Hem och skola-organisationer, ideella föreningar och frivilliga brandkårer som är registrerade i Kyrkslätt, då användningen inte anknyter till kommersiell verksamhet. Av andra aktörer tar man ut avgifter enligt ersättning som uppbärs för användning av kommunens verksamhetslokaler (pdf). 

Undantag till avgiftsfriheten är simhallens bassängutrymmen och det uppvärmbara konstgräset som förvaltas av fritidstjänsterna För dem tar vi ut en avgift i enlighet med de av bildnings- och fritidsnämnden 3.3.2022 fastställda användningsersättningarna

Hjälp med ansökan om turer

Skicka e-post till adressen tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi. Huvudanvändarna av lokalbokningssystemet TIMMI inom ungdoms- och idrottstjänsterna svarar på e-posten.