Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen

Regelbunda och enskilda turer

Ansökningstiden i fråga om regelbundna turer i ungdoms- och motionsutrymmen börjar varje år i slutet av januari och utgår i mitten av mars. Du kan höra dig för och ansöka om enskilda turer under årets lopp. Vi använder elektroniska blanketter i fråga om utrymmesreserveringar. Om du har tekniska problem i anslutning till skickandet av blanketten, kontakta ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404 Pia Kärkkäinen, tfn 040 126 9625 Päivi Sorvari eller förnamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi

Förteckningen över lediga turer (pdf, på finska) har uppdaterats 23.10.2018. Beakta att du får den färskaste informationen om lediga turer av kontaktpersonen för lokalen i fråga!

ungdomslokaler: områdets ungdomsledare
skollokaler regelbunda turer (användning under kvällar och veckoslut) samt konditionssalen i Veikkola bibliotek: Päivi Sorvari tfn 040 126 9625
simhallen: Rami Kosonen tfn 040 126 9495
skyddsrummet: Vesa Turunen tfn 040 0428218

e-postadresser fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Priser

Sammandrag motionsutrymmen: storlekar och priser (på finska)

Anvisningar och blanketter för ansökning om lokaler

Kungörelse för användningsturer 2018–2019

Skolornas gymnastiklokaler regelbundna turer (användning under kvällar och veckoslut)

Regelbundna turer som kan ansökas 2018-2019 (på finska)
Sommarturer 2018 som kan ansökas (på finska)

Elektronisk ansökan skolornas gymnastiklokaler regelbundna turer

Enskild användning av skolornas utrymmen (dags-, kvälls- och veckoslutsanvändning)

Blankett enskilda användningsturer

Den elektroniska blanketten för enskild användning styrs direkt till skolsekreteraren i den skola där du ansöker om tur. Om du är osäker på vart blanketten skickats, ta direkt kontakt med skolsekreteraren.

Simhallens användningsturer

Blankett sommarturer
Blankett regelbundna turer

Allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum

Blankett sommarturer
Blankett regelbundna turer

Konditionssalen i Veikkola bibliotek

Blankett sommarturer
Blankett regelbundna turer

Ungdomslokaler

Blankett regelbundna turer
Blankett enskilda användningsturer
Blankett sommarturer OBS! Man kan ansöka om sommarturer endast i fråga om Gesterby ungdomslokals musikrum och konditionssal!