Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen

OBS! Förnyandet av de elektroniska blanketterna pågår och vi har för närvarande inga elektroniska blanketter alls till vårt förfogande. Du kan skriva ut och fylla i pdf-blanketten och skicka den:

 • per e-post till pia.karkkainen(at)kirkkonummi.fi
 • genom att lämna in den till kommunhusets servicekontor, märk kuvertet nuoriso- ja liikuntapalvelut tilan käyttövuorohakemus
 • genom att posta den på adressen Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster/ tilan käyttövuorohakemus PB 20, 02401 Kyrkslätt
 1. nuorisotilojen yksittäinen käyttövuorohakemus (pdf)
 2. koulujen yksittäinen käyttövuorohakemus (pdf) 

Servicekontoret:
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt
tfn 09 2967 2220

öppettider:
måndag kl. 8.30-17
tisdag - fredag kl. 8.30-16

Regelbunda och enskilda turer

Ansökningstiden i fråga om regelbundna turer i ungdoms- och motionsutrymmen börjar varje år i slutet av januari och utgår i mitten av mars.Du kan höra dig för och ansöka om enskilda turer under årets lopp.

Vi hjälper gärna, ta modigt kontakt!

Ansökningstider år 2018

Ansökningstiden för alla turer börjar 12.2. Ansökningstiden för sommarturerna utgår 28.2 kl. 12.00 och ansökningstiden för de regelbundna turerna utgår 16.3. kl. 12.00.

Ytterligare frågor om ansökning om turer

 • ungdomslokaler: områdets ungdomsledare
 • skollokaler (användning under kvällar och veckoslut) samt konditionssalen i Veikkola bibliotek: Päivi Sorvari tfn 040-1269625
 • simhallen: Oona Perälä tfn 040-7794971
 • skyddsrummet: Vesa Turunen tfn 040-0428218

  e-postadresser fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Priser

Sammandrag motionsutrymmen: storlekar och priser (på finska)

Anvisningar och blanketter för ansökning om lokaler

Kungörelse för användningsturer 2018–2019


Vi använder elektroniska blanketter i fråga om utrymmesreserveringar. Om du har tekniska problem i anslutning till skickandet av blanketten, kontakta ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404 Pia Kärkkäinen, tfn 040 126 9625 Päivi Sorvari eller förnamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi

Skolornas gymnastiklokaler regelbundna turer (användning under kvällar och veckoslut)

Regelbundna turer som kan ansökas 2018-2019 (på finska)
Sommarturer 2018 som kan ansökas (på finska)

Elektronisk ansökan skolornas gymnastiklokaler regelbundna turer

Enskild användning av skolornas utrymmen (dags-, kvälls- och veckoslutsanvändning)

Elektronisk blankett enskilda användningsturer (på finska)

Den elektroniska blanketten för enskild användning styrs direkt till skolsekreteraren i den skola där du ansöker om tur. Om du är osäker på vart blanketten skickats, ta direkt kontakt med skolsekreteraren.

Simhallens användningsturer

Elektronisk blankett sommarturer
Elektronisk blankett regelbundna turer

Allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum

Elektronisk blankett sommarturer
Elektronisk blankett regelbundna turer

Konditionssalen i Veikkola bibliotek

Elektronisk blankett sommarturer
Elektronisk blankett regelbundna turer

Ungdomslokaler

Elektronisk blankett regelbundna turer
Elektronisk blankett enskilda användningsturer
Elektronisk blankett sommarturer OBS! Man kan ansöka om sommarturer endast i fråga om Gesterby ungdomslokals musikrum och konditionssal!