Ungdoms- och idrottstjänsternas prislista

Ungdomstjänsternas avgifter

Engångskort till ungdomslokalerna (ungdomskvällar skateutrymme) Gratis
Kortvarig dagverksamhet (5 dagar) 115,50 €
Kortvarig dagverksamhet (4 dagar) 92,40 €
Kortvarig dagverksamhet (3 dagar) 69,30 €
Kortvarig dagverksamhet (2 dagar) 46,20 €
Kortvarig dagverksamhet (1 dag) 23,10 €
Deltagaravgift till gruppen för teateruttryck 196,40 €
Teaterläger (unga) 231,00 €
Teaterläger (dagläger, barn) 196,40 €
Graffitiläger 115,50 €
Cirkusläger 196,40 €
Käpphästläger 115,50 €
Musikläger 115,50 €
Sommarklubb (vecka) 115,50 €

Ersättningar för användning av ungdomslokalerna

Kommunens övriga förvaltningar / timme 11,60 € (moms 0%)
Användning av ungdomslokalerna för privata tillställningar 7 timme 31,50 € (moms 24%)

Idrottstjänsternas avgifter

Deltagaravgifter för ledd verksamhet (inkl. moms 10%)

Seniorer och anpassad motion

I salutrymmena höst–vårperioden 52,00 €
I salutrymmena höst- eller vårperioden 34,70 €
I salutrymmena 6–10 gånger 23,10 €
I bassängutrymmena höst–vårperioden 69,30 €
I bassängutrymmena höst- eller vårperioden 46,20 €
I bassängutrymmena höst- eller vårperioden 23,10 €
Motionshandledning som beställd timme 196,40 €
Verksamhet ledd av kamratgruppsledare Gratis
Vattenjumpor för morgonpigga Gratis

Deltagarna i vattengymnastik betalar förutom deltagaravgiften även inträdesavgift till simhallen.

Seriekortsgrupper och engångsavgifter för personer i arbetsför ålder (Seriekortet berättigar till deltagande i jumpakortsgrupper i såväl bassäng- som salutrymmena) 

10 ggr 40,40 €
16 ggr 58,9 €
32 ggr 98,2 €
Engångsavgift 4,60 €

Deltagarna i vattengymnastik betalar förutom deltagaravgiften även inträdesavgift till simhallen.

Simhallens inträdesavgifter (inkl. moms 10 %)

Vuxna

Morgonsimning kl. 6–10, engångsbiljett 4,30 €
Morgonsimning kl. 6–10, seriekort 10 ggr 40,40 €
morgonsimning kl. 6–10, seriekort 20 ggr 75,10 €
Engångsbiljett 6,80 €
Seriekort 10 ggr 55,40 €
Seriekort 20 ggr 10,80 €
Månadskort (30 dagar) 69,30 €
Familjebiljett 2 vuxna + 2 barn 17,70 €
Samma familjs övriga barn 3,50 €
Seniormotionskort +70 år Gratis
Konditionssal engångsbiljett 4,20 €
Konditionssal seriekort 10 ggr 32,30 €
Konditionssal seriekort 20 ggr 62,40 €
Konditionssalshandledning 1 ggr 13,90 €
Konditionssalshandledning 1 ggr + program 26,60 €
Konditionssal + simhall engångsbiljett 8,80 €

Barn 0–4 år

Inträdesavgift Gratis
inträdesavgift vid deltagande i simföreningarnas verksamhet 3,50 €

Barn 5–16 år, studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar
(intyg som berättigar till rabatt ska uppvisas vid kassan)

Morgonsimning kl. 6–10, engångsbiljett 2,20 €
Engångsbiljett 3,50 €
Seriekort 10 ggr 27,70 €
Seriekort 20 ggr 50,80 €
Månadskort (30 dagar) 34,70 €
Konditionssal engångsbiljett 2,10 €
Konditionssal seriekort 10 ggr 16,20 €
Konditionssal seriekort 20 ggr 30,00 €
Konditionssal + simhall engångsbiljett 4,80 €
Tävlingssimmare träningskort för ett år (tävlingssimmare som har licens, inte masterssimmare) 46,20 €

Specialsimkort (årskort, Fpa-koder eller separat beslut)

Vuxna 76,20 €
Barn 5–16 år 38,10 €

Solariumavgifter (inkl. moms 24 %)

Solarium engångsbiljett 9,20 €
Solarium seriekort 10 ggr 78,10 €

Simhallens övriga produkter 

Kortavgift till serie- och årskorten 4,60 €
Handdukshyra 2,30 €
Baddräktshyra 2,30 €
Sittunderlag 0,60 €
Telefonavgift 0,70 €
Instruktörskort 1 ggr (för instruktörerna för de ledda funktionerna för bassänggrupperna) Gratis
Instruktörskort 20 ggr (för instruktörerna för de ledda funktionerna för bassänggrupperna) Gratis
Assistentkort (bestyrkt rätt med årskortsbeslut för specialgrupper) Gratis

Vinterbad

Nyckelpant för vinterbad, momsfri 17,30 €
Avgift för tillverkning av den första nyckeln för vinterbad, avgiften är momsbelagd 24 %. 11,60 €

Användningsersättningar för utrymmen och områden 

Upprepad intern användning av inneidrottslokaler (kommunens övriga förvaltningar) /euro/timme 11,60 €

Användningsersättningar för den uppvärmda konstgräsplanen (inkl. moms 10 %/euro/timme

Föreningar i Kyrkslätt och i andra kommuner, sommarperioden 16.4–30.10 28,90 €
Föreningar i Kyrkslätt och i andra kommuner, vinterperioden 1.11–15.4 104,00 €
Företag och andra samfund i Kyrkslätt, sommarperioden 16.4–30.10 52,00 €
Företag och andra samfund i Kyrkslätt, vinterperioden 1.11–15.4 127,10 €
Företag och andra samfund utanför Kyrkslätt, sommarperioden 16.4–30.10 75,10 €
Företag och andra samfund utanför Kyrkslätt, sommarperioden 1.11–15.4 150,20 €

Användningsersättningar för övriga uteidrottsplatser (inkl. moms 10 %)

Föreningar i Kyrkslätt, evenemang med inträde/euro/dygn 23,10 €
Föreningar utanför Kyrkslätt, alla evenemang/euro/dygn 28,90 €
Användning av uteidrottsplatser, kommersiell verksamhet (inkl. moms 24 %) /euro/dygn 110,70 €

Fisketillståndsavgifter (inkl. moms 24 %)

Svirveldrag/drag och första tilläggsdrag för den som betalat fiskevårdsavgift

€/kalenderår 27,70 €
svirvel/drag, tillstånd för 1 dygn 20,80 €
tilläggsdrag €/st./kalenderår 13,90 €

Tillståndsavgifter för fasta bragder (Kyrkslättsbor)

Beteskrok 20 st., högst 1 st./kalenderår 20,80 €
Nät högst 2 st. € /st./kalenderår 27,70 €
Långrev 100 krokar, högst 2 st. € /st./kalenderår 27,70 €
Katsa högst 1 st. €/kalenderår 27,70 €

Tävlingstillstånd

Pilkfisketävling 28,90 €
Kastspötävling 28,90 €
Strandmetetävling 28,90 €