Ungdomar och snus är temat för veckan för förebyggande rusmedelsarbete

02.11.2018 15:00

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Vecka 45, 5–11.11.2018, är veckan för förebyggande rusmedelsarbete. Temat på veckan i år är ungdomar och snus.

Snus har blivit populärare bland ungdomar. Enkäten Hälsa i skola av Institutet för hälsa och välfärd visar att 4,5 procent av ungdomarna i årskurserna 8–9 och 10,3 procent av dem som studerar vid en yrkesläroanstalt på riksnivå snusar varje dag. Bland Kyrkslättsborna snusar 3,4 procent av eleverna i årskurserna 8–9, 10,7 procent av de gymnasieelever som studerar första och andra året och 19,4 procent av dem som studerar vid en yrkesläroanstalt dagligen.
(THL, Enkäten Hälsa i skola 2017)

I Kyrkslätts kommun sysslar missbrukarvårdstjänsterna och ungdoms- och idrottstjänster med förebyggande rusmedelsarbete.
De anställda ordnar ett seminarium om förebyggande rusmedelsarbete tisdagen 6.11. Seminariet är riktat till yrkespersoner som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen.
Temat på eftermiddagsseminariet är snus och cannabis. Föreläsare på seminariet är Otto Ruokolainen (THL, rusmedel och beroende), som berättar om snus, Thea Mandelin (Nissnikun koulu, munhygienist), som berättar om snusets inverkan på munhälsan, och Kim Kannussaari (projektchef för projektet Cannabisintervention för unga cannabisanvändare) talar om cannabis och hur man för cannabis på tal bland ungdomar.

De anställda inom förebyggande rusmedelsarbete är anträffbara onsdagen 7.11 i köpcentra i centrum kl. 15–18, och då är barn, ungdomar och föräldrar välkomna att diskutera saken.

EHYT ry juliste svenska