Undervisningsutbud

Utgångspunkten för undervisningen är elevens personliga erfarenheter, arbete med händerna, tillverkning och framställning av produkter. Observation och kreativ problemlösning betonas i undervisningen. Studiernas uppgifter och teman väljs årligen så att eleverna upplever glädje av att göra och lära sig, och de övar på att koncentrera sig på arbetet och sköta om sitt arbetsutrymme och sina redskap.

Handarbetsskolans kurser för läsåret 2019-2020

Kyrkslätts handarbetsskolas läroplan

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet är stängt 15.6-2.8.2020

Glad sommar!