Undervisningen i främmande språk börjar tidigare i skolorna

04.04.2019 14:46

Kategori: Utbildning Barn

De elever som börjar i ettan nästa höst kommer att börja läsa sitt första främmande språk, det så kallade A1-språket senast under vårterminen. Eleverna kommer att läsa språket ända tills de går ut nian.

I de finskspråkiga skolorna i Kyrkslätt kommer ettorna att kunna välja mellan antingen engelska eller svenska. Det beslutade den finskspråkiga sektionen för undervisning och småbarnspedagogik i onsdags. I februari gjordes enkät bland vårdnadshavarna till fem- och sex-åringarna, och 88,7 procent av dem som svarade skulle välja engelska som första främmande språk åt barnet medan fem procent skulle välja svenska. Ungefär en tredjedel av vårdnadshavarna besvarade enkäten.

Utgående från enkäten är det mest sannolika språkvalet engelska. Eftersom Kyrkslätt är en tvåspråkig kommun kommer också svenska att vara ett alternativ. En språkgrupp kan förverkligas om minst 12 elever väljer språket. De kommande ettorna kommer att göra sina språkval under höstterminen.

De ettor som börjar skolan nästa höst är den första årskullen som i sin helhet omfattas av den tidigare språkundervisningen oberoende av var i Finland de bor.

De svenskspråkiga skolornas språkprogram behandlas i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen i maj.

ett hjärta med ordet välkommen på olika språk