Undersökningen av Kirkkoharjun koulukeskus skick presenterades för föräldrarna

27.05.2019 19:33

Kategori: Inneluft Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I Kirkkoharjun koulukeskus har man utfört en omfattande konstruktions- och fuktteknisk undersökning samt en inneluftsundersökning. Undersökningens resultat presenterades för föräldrarna till elever i Kirkkoharjun koulu och Porkkalan lukio vid ett informationsmöte måndagen 27.5.2019.

Undersökningen har utförts av Kiwa Inspecta under ledning av Maija Ojala. Hon och Jyrki Pulkki från Kiwa Inspecta presenterade även resultaten för elevernas föräldrar.

Undersökningens fältarbete inleddes i slutet av år 2018 och alla Kirkkoharjun koulukeskus byggnaders skick undersöktes. Utredningen inkluderade byggtekniska undersökningar, en utvärdering av de hustekniska systemens skick och undersökningar av inneluften.

Kirkkoharjun koulukeskus byggdes under olika skeden från 1960-talet ända till 1990-talet. Undersökningen visade att det finns skador av något slag i alla byggnaderna, men att skadorna i endast en del av byggnad E är sådana att man rekommenderar att klassrum tas ur bruk.

I undersökningen av skolans skick rekommenderas också olika reparationsåtgärder, varav en del redan har utförts under sportlovet i februari. Utrymmesförvaltningen och inspektörerna har samarbetat intensivt under hela undersökningen och man har omedelbart ingripit i faktorer som har en betydande inverkan på inneluftens kvalitet. Reparationer som förbättrar inneluften fortsätter under sommarlovet. Reparationsarbetena granskas av Kiwa Inspecta, som gjorde undersökningen.

Kiwa Inspektas slutrapport över undersökningen av Kirkkoharjun koulukeskus skick förväntas bli klar vecka 23 och den publiceras på skolans webbplats.

Kirkkoharjun koulus verksamhet kommer att flyttas till Jokirinteen oppimiskeskus när det nya inlärningscentret som nu byggs blir klart hösten 2021.

Kiwa Inspectas rapport presenterade under informationsmötet

Kirkkoharjun koulukeskus