Undersökningen av Gesterby ungdomslokals skick presenterades för användarna

05.09.2019 14:29

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Gesterby ungdomslokals skick har undersökts och resultaten har presenterats för ungdomslokalens användare 4.9.2019 i Gesterby ungdomslokal. I infomötet deltog ungefär 20 personer. Undersökningen har gjorts av A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Resultaten presenterades av en representant för A-Insinöörit Suunnittelu Oy och representanter för kommunens lokalförvaltning och ungdoms- och idrottstjänster.

Resultaten från undersökningen, som blev klar i maj 2019, visar att det borde göras en mycket dyr sanering i ungdomslokalen för att byggnaderna ska kunna användas i fortsättningen.

Bildnings- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 11.9.2019.

Materialet (på finska) och konditionsgranskningen (på finska) som presenterades vid infomötet.

Ytterligare information

Seppo Savikuja, ungdoms- och idrottsdirektör

tfn 040-588 4925 eller seppo.savikuja(a)kirkkonummi.fi

gede