Undersökning om Kyrkslätts kommunbild pågår till 7.7.2019

28.06.2019 12:40

Kategori: Service

Vet du vad man tänker om Kyrkslätt eller vad vi är kända för? Är uppfattningarna om Kyrkslätt ens rätta? Vad skulle du vilja att man vet eller tänker om Kyrkslätt? Kan man påverka uppfattningen om kommunen? Delta i undersökningen om Kyrkslätts kommunbild och berätta hur du tycker att Kyrkslätt ser ut. Bland de som svarat lottar vi ut ett resepresentkort värt 250 euro.

Du kan delta i undersökningen via kommunens egna webbsidor https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommunbild.

 Vad är Kyrkslättsidentiteten och vad borde man berätta om den?

I år är ett av våra mål att tillsammans med kommuninvånarna börja bygga ett klart och särpräglat varumärke för Kyrkslätts kommun och förbättra vår välkändhet både som bra bostadsort och som gynnsam kommun för företagsverksamhet.

Undersökningen om kommunbilden har pågått på webben 3.6-23.6.2019. För att få ytterligare svar och åsikter om Kyrkslätt, beslutade vi oss för att fortsätta svarstiden med två veckor till 7.7.2019. Vi vill tacka alla som redan fyllt i enkäten, och vi uppmuntrar alla andra att också delta i undersökningen.

Den pågående undersökningen om kommunbilden och kommunens varumärkesarbete i samarbete med kommuninvånarna och företagen och sammanslutningarna som verkar i kommunen ger många svar på frågorna ovan. Detta gör att Kyrkslätt i fortsättningen kan skilja sig positivt från de övriga drygt trehundra kommunerna och städerna i Finland.

Kyrkslätts varumärke finns överallt där som också Kyrkslätt. Kyrkslätts varumärke är den känsla som Kyrkslätt väcker hos människorna, hos oss och andra. Det definierar vad man tänker om Kyrkslätt och hurdan erfarenhet man har av vår kommun.

Mer information om undersökningen om kommunbilden och kommunens varumärkesarbete ges av Jarkko Autero, jarkko.autero@kirkkonummi.fi, tfn 050 4140 592.

 

Kuntakuva