Underhåll av vägar i Kyrkslätt

15.10.2020 11:55

Kategori: Gator och vägar

Olika instanser ansvarar för underhållet av vägarna i Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet av gator, torg och gång- och cykelvägar på kommunens vägavsnitt.
NTM-centralen svarar för underhållet av motor- och ringvägar samt landsvägar och deras gång- och cykelvägar.
För väghållningen av en enskild väg svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna eller väglaget.
Kommunen sköter de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett skilt avtal.

Du kan lätt kolla vem som har underhållsansvaret antingen i karttjänsten eller här.

 

Frågor besvaras av kunnossapito@kirkkonummi.fi

Kunnossapito