Under våren 2018 fortsätter grupperna för ändring av levnadsvanor i Kyrkslätts hälsocentral

07.12.2017 09:00

Kategori:

Gruppernas mål är bestående livsstilsförändringar, förebyggande av sjukdomar och en lättare känsla i kroppen!

Våren 2018 fortsätter viktkontrollgrupperna i Kyrkslätts hälsocentral. I en del av grupperna utnyttjar man mobilteknologi när man för matdagbok (man fotograferar sina måltider med smarttelefon och gruppens medlemmar kan se och kommentera måltiderna). En del av grupperna fungerar traditionellt utan smarttelefoner. Att kombinera mobilteknologi med traditionell grupphandledning har lett till utmärkta resultat också i Kyrkslätt. Applikationen fungerar inte i Nokias telefoner och andra Windows-baserade telefoner. Vi söker nu motiverade personer till nya grupper för att tillsammans ändra sina levnadsvanor!

För invånarna i centrum och i Masabyområdet erbjuder vi både en traditionell grupp och en grupp som utnyttjar mobilteknologi (på svenska endast en mobilgrupp). På Veikkolaområdet börjar endast en traditionell grupp. Till varje grupp tas 10 personer. Vi har sammanlagt 6 möten med olika teman. Grupperna ordnas eftermiddagar i hälsostationernas lokaler (social- och hälsocentralen i centrum och Veikkola hälsostation). De 2–3 första mötena ordnas med 2 veckors intervall och de 3–4 andra mötena en gång i månaden. Grupperna börjar i januari och slutar i juni 2018.

Om du är redo för att göra bestående livsstilsförändringar och kan förbinda dig att vara med i gruppen för att uppnå hälsosammare levnadsvanor, skriv en kort beskrivning om din hälsa och livssituation per e-post till gruppledaren på det önskade området redan idag! Berätta också om du är intresserad av en traditionell grupp eller av en mobilgrupp. Deltagarna väljs på basis av ansökningarna. Meddela ditt namn och telefonnummer i slutet av ansökan (inga personbeteckningar!). Vi tar emot ansökningarna till 7.1.2018 och svarar på dem senast under januari.

Anmälan och ytterligare uppgifter

Grupperna i centrum och Masaby:
kati.aronen@kirkkonummi.fi
(traditionell och mobilgrupp)

britt-marie.roos@kirkkonummi.fi
(svenskspråkig mobilgrupp)

viktkontrollgruppen i Veikkola:
johanna.kauppinen@kirkkonummi.fi
(traditionell, ingen fotografering)

#elamantapamuutos