Turer för allmänheten

Turerna för allmänheten är till för kommuninvånarnas glädje och rekreation. Turerna är gratis, ta med egen utrustning.

Skridskoåkningsturer

För tillfället finns det inte i Kyrkslätt skridskoåkningsturer för allmänheten som koordineras av Kyrkslätts kommun.

Kyrkslätts kommunfullmäktige har 29.6.2020 § 51 (åtgärder för att anpassa Kyrkslätts kommunekonomi år 2020) beslutat som en del av sparåtgärderna för kommunens ekonomi att avstå från avtalen med Kirkkonummen Monitoimihalli om användningsrätt på dagtid. Kommunen har inte heller för tillfället ett avtal om skridskoåkningsturer för allmänheten på söndagar. (uppdaterat 7.9.2020). 

Ytterligare information: nuorisojaliikunta(at)kirkkonummi.fi


LähiTapiola Sport Center

Innebandytur för familjer

söndag kl.17-18

Närmare uppgifter om hallen och eventuella avvikande tidtabeller finns på hallens egna webb-sidor.