Tryggare skolresor – yhdessä, tillsammans!

05.02.2018 09:58

Kategori: Barn Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Unga Utbildning

I början av februari får alla elever i förskolan och grundskolan i Kyrkslätt besvara en enkät om skolresor.

Tidigare invånar- och elevenkäter har visat att många är oroade över att skolresorna inte är tillräckligt trygga. Också i kommunens trafiksäkerhetsplan är ett av målen att skapa trygga trafikförbindelser, vilket skulle skapa bättre möjligheter för eleverna att röra sig på egen hand.

Därför har bildnings- och fritidssektorn inom Kyrkslätts kommun startat ett projekt med bland annat HRT som partner och som är finansierat av trafiksäkerhetsverket Trafi. Projektet fokuserar på att förbättra säkerheten för de elever som åker till skolan med skolskjuts. Projektet startar med en omfattande enkät, som görs i februari och som riktar sig till alla elever i förskolan och grundskolan. I enkäten får eleverna själva berätta vad de tycker om sin skolresa, till exempel om den är trygg eller om det finns något som är skrämmande under skolresan.

De yngsta eleverna (förskolan, första och andra klassen) svarar på enkäten hemma tillsammans med sina föräldrar. Eleverna i åk 3–6 svarar på enkäten på lektionstid och också för sjuornas del görs enkäten via klassföreståndarna. Eleverna i åk 8 och 9 får en inbjudan till enkäten via Helmi och besvarar den på egen tid.

Vi hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten, så att vi får veta vad eleverna tänker om sin skolresa.

Projektet kulminerar i början av höstterminen med en stor trafiksäkerhetskampanj för skoleleverna.

Ytterligare information ger  förvaltningschef Tiina Koivisto, tfn 050 413 7439, tiina.koivisto@kirkkonummi.fi

Barn i trafiken