Trygg skolväg på moped

30.09.2019 17:06

Kategori: Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Skolor Unga

Kampanjen Trygg skolväg för alla, som började ifjol, har fortsatt igen i höst. Förrra hösten fästes särskild uppmärksamhet vid ettorna och i år är det eleverna i de högre årskurserna som står i tur.

Som en del av kampanjen erbjuder Kirkkonummen Autokoulu PRO alla åttor i Kyrkslätt på trafikupplysning och mopedinfo. Först i tur var Nissnikun koulu och Veikkolan koulu, och senare ordnas motsvarande info i Winellska skolan och Kirkkoharjun koulu.

Under det en timme långa infot fick eleverna testa sina egna kunskaper under en frågesport, som de deltog i via sina mobiltelefoner. Resultaten visade att ungdomarna väl känner till hur man rör sig smart i trafiken.

Hur viktigt det är att använda hjälm oberoende av om man cyklar eller åker moped demonstrerade bilskolans lärare med hjälp av ett ägg, som var försett med en hjälm i lämplig storlek. Om man fäller ägget i golvet och den har en hjälm på sig, skadas ägget inte. Detsamma gäller människornas huvuden.

Mest intresserade var eleverna av den krockkälke som bilskolans lärare tagit med sig. Kälken fungerar så att man sätter sig på en bilbänk, spänner fast säkerhetsbältet och åker framåt i en hastighet av 7 km/h – och sen blir det tvärstopp. Bänken var både tankeväckande och lite skrämmande.

Dessutom hade bilskolans lärare tagit med sig en lite speciell våg. När man kliver upp på den så visar den inte personens vanliga vikt, utan hur mycket personens kropp väger i en hastighet av 50 km/h. Då väger en vanlig åttondeklassare ungefär 2,5–3 ton.

Ett stort tack till Kirkkonummen Autokoulu PRO för tankeväckande och intressanta lektioner!

 

För att demonstrera hur viktigt det är att använda hjälm förseddes ett ägg med en hjälm.