Trevlig internationell barndag!

20.11.2021 09:00

Kategori: Barn Unga Barnvänlig kommun

FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes i New York 20.11.1989 och detta avtals födelsedag firas på samma dag runt om i världen. I Finland har internationella barndagen funnits i kalendern sedan år 2002. Syftet med dagen är att lyfta fram konventionen om barnets rättigheter och väcka diskussion om frågor som gäller barns välfärd.

Avtalet innehåller fyra skyldigheter som anges som allmänna principer och som ska beaktas vid tolkningen av alla avtalspunkter:

  • förbud mot diskriminering,
  • barnets bästa ska beaktas,
  • barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, och
  • barnets rätt att få sina synpunkter beaktade.

Läs mer om FN:s konvention om barnets rättigheter >>

Barnets rättigheter styr arbetet enligt verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun i Kyrkslätt. I praktiken innebär detta t.ex. att

  • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
  • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
  • varje barn tillförsäkras lika möjligheter att delta
  • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
  • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget

Läs mer om verksamheten och olika projekt inom modellen för En barnvänlig kommun>>

I Kyrkslätt firas Veckan för barnets rättigheter 15.-21.11.2021

Vi har berättat under veckan om olika verksamheter med anknytning till förverkligande av barnets rättigheter i vår kommun, läs mera >>

Barnets rättighets veckan