Trevlig internationell barndag!

20.11.2020 10:16

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga Barnvänlig kommun

FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes i New York 20.11.1989 och detta avtals födelsedag firas på samma dag runt om i världen. I Finland har internationella barndagen funnits i kalendern sedan år 2002 och i år är dagen för första gången en etablerad flaggdag. Syftet med dagen är att lyfta fram konventionen om barnets rättigheter och väcka diskussion om frågor som gäller barns välfärd.

Avtalet innehåller fyra skyldigheter som anges som allmänna principer och som ska beaktas vid tolkningen av alla avtalspunkter:

 • förbud mot diskriminering,
 • barnets bästa ska beaktas,
 • barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, och
 • barnets rätt att få sina synpunkter beaktade.

Läs mer om FN:s konvention om barnets rättigheter >>.

Barnets rättigheter styr arbetet enligt verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun i Kyrkslätt. I praktiken innebär detta t.ex. att

 • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
 • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
 • varje barn tillförsäkras lika möjligheter att delta
 • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
 • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget

Läs mer om verksamheten och olika projekt inom modellen för En barnvänlig kommun>>

Kyrkslätt håller tillsammans med Finlands UNICEF på att utveckla en skolmodell som utgår från barnets rättigheter.

Att något är baserat på barnets rättigheter betyder att de allmänna principerna i barnkonventionen (delaktighet, likabehandling och icke-diskriminering, beaktande av barnets bästa, barnets rätt till utveckling) och artiklarna som gäller skolan genomförs i all verksamhet i skolan: i förvaltningen, undervisningen och inlärningen, i interaktion och gemensamt görande.

I två av Kyrkslätts skolor, Masalan koulu och Vuorenmäen koulu genomfördes en pilotering av modellen för en skola baserad på barnens rättigheter åren 2017–2019 med stöd av UNICEF i Finland. Efter pilotskedet har skolorna fortsatt att självständigt utveckla verksamheten. Inom Kyrkslätts finska utbildningstjänster har man för avsikt att utvidga programmet för en rättighetsbaserad skola till alla skolor inom den grundläggande utbildningen. På lång sikt är målet en skolvärld där all verksamhet främjar förverkligandet av barnets rättigheter.

Under pilotprojektet bad man skådespelarlegenden Eija Ahvo från Veikkola delta i verksamheten, och hon lovade ställa upp som Vuorenmäen koulus UNICEF-fadder.
Se Eija Ahvos hälsning till barnen på Internationella barndagen

You must approve to our use of cookies to view this content.

 

Idag lyser vi upp kommunens vattentorn i blå färg Internationella barndagen till ära

Finlands UNICEF inbjuder alla kommuner och städer att belysa betydande byggnader och objekt i blått. I Kyrkslätt ska du då kvällen skymmer kika mot vattentornet och delta i feststämningen under Internationella barndagen!


 

I Kyrkslätt firas Veckan för barnets rättigheter 16–22.11.2020

Vi berättar under veckan om olika verksamheter med anknytning till förverkligande av barnets rättigheter i vår kommun – vi koordinerar detta arbete genom modellen En barnvänlig kommun.

Bekanta dig med den riksomfattande kampanjen #FårDrömma - Idén till kampanjen kom från Veikkolan koulu.

Var och en kan delta i #FårDrömma på sociala medier:

 • Gör en sporrande uppdatering på ditt konto i sociala medier där du berättar om din barndoms-/ungdomsdröm. Uppdateringen kan vara i bild-, text- eller videoformat, och din dröm kan vara liten, vardaglig eller stor och utopistisk – precis som du själv tycker att det är bäst!
 • Lägg till hashtaggen #FårDrömma i uppdateringen.
 • Utmana dina vänner, arbetskamrater, samarbetspartner eller någon annan som du vill att ska skapa framtidstro för barn och unga!
 • Om du vill kan du också tagga kommunikationsnätverket för barnets rättigheters konto: @BarnetsRättigheter @BarnetsRättigheter

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi