Tredje coronavaccindoser nu också på Masaby hälsostation i januar

22.12.2021 15:57

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Tider för tredje vaccindoser har öppnats till Masaby hälsostation. På Masaby används vaccinet Spikevax av Moderna, som är ett mRNA-vaccin liksom vaccinet Pfizer-Biontech. THL har gett som anvisning att olika coronavaccinpreparat kan användas i kors i boostervaccineringarna.  Således: om de två första doserna har varit Pfizer-Biontechs coronavaccinpreparat, kan då också Modernas vaccinpreparat Spikevax ges som tredje boosterdos. Enligt vissa undersökningar har vaccineringar i kors med olika preparat till och med gett bättre immunitet mot coronavirussjukdom. Modernas vaccin rekommenderas dock inte för män under 30 år som tredje coronavaccin på grund av THL:s försiktighetsprinciper.

För närvarande ges tredje coronavaccindoser i Kyrkslätt till personer över 55 år samt dem som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom. Åldern är den största riskfaktorn för att få en allvarlig coronavirussjukdom, och därför erbjuder vi en tredje dos enligt THL:s rekommendationer i åldersordning.

Tiden till coronavaccinering kan bokas på coronavaccinbokning.fi.

Fyr logo