Trafiksäkerheten förbättras på Gesterby skolcentrums område

16.12.2020 09:57

Kategori: Skolor Gator och vägar

På Gesterby skolcentrums område utförs åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Målet är att strukturera och förtydliga avskiljandet av fordonstrafiken från skolans gårdsområde och freda skolcentrumets område för trafik.

Arbetenas första skede börjar 16.12.2020 och slutförs senast 30.12.2020.
Arbetet utförs kvällstid, efter skoldagen.
Det andra skedet inleds våren 2021.

Åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten gäller Gesterbyn koulus, Winellska skolans och Papinmäen koulus områden.
De mest betydande ändringarna gäller fredande av körförbindelserna på skolområdena och förtydligande av körförbud på skolornas rastgårdar genom vägmärken och bommar.
På parkeringsområdet mot Vilhelmsbergsvägen blir körriktningarna delvis enkelriktade, och trafiken lugnas med farthinder. På områdena placeras i första skedet vägmärken, bommar och betonggrisar. På våren 2021 byggs farthinder och målas körbanorna och skyddsvägarna, om vädret tillåter.

Vi önskar att bilisterna och andra som använder området beaktar åtgärderna som förbättrar trafiksäkerheten på skolcentrumets område.

Vi beklagar olägenheten som åtgärderna orsakar.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi