Trafikljusen i korsningen mellan Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen tas ur bruk vecka 43

16.10.2019 08:48

Kategori: Gator och vägar

Trafikljusen i korsningen mellan Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen förnyas. Arbetena kommer inledas vecka 43. Enligt en preliminär bedömning pågår arbetena 6 veckor och blir klara i slutet av november.

På grund av byggarbetena är trafikljusen ur bruk och normala väjningsregler gäller i korsningen.

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet.

Vi beklagar olägenheterna som arbetena förorsakar.

Ytterligare information om projektet: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Trafikljusen i korsningen mellan Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen tas ur bruk vecka 43