Trafikledsverket: Nokantie, Bobäcks hållplats, förbättring av säkerheten i plankorsningen, banplan, Kyrkslätt

28.06.2019 10:43

Kategori: Kungörelse

Trafikledsverket har gjort upp en banplan enligt banlagen (110/2007) Nokantie, Bobäcks hållplats, förbättring av säkerheten i plankorsningen, banplan, Kyrkslätt

Plankorsningen Nokantie, Bobäcks hållplats är en plankorsning för den enskilda vägen Bobäcksgränden och den ligger på banavsnittet Helsingfors – Karis.  I banlplanen föreslås att plankorsningen stängs för fordonstrafik för att förbättra säkerheten i plankorsningen. Användningen av plankorsningen skulle emellertid tillåtas för idkande av jordbruksverksamhet och för fotgängartrafik, cykeltrafik och räddningsfordon.

Järnvägsplanen hålls allmänt framlagd i 64 dagar under tiden 1.7.2019-2.9.2019 på Kyrkslätts kommuns anslagstavla i kommunhuset (Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt) och på Masaby bibliotek.

Fastighetens ägare och övriga sakägande samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter påverkas av planen har möjlighet att lämna anmärkningar om planen. Anmärkningarna ska tillställas kommunen på adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden upphör. (banlagen 22 §)

Ytterligare information om planen ges av Trafikledsverket, områdeschef Erkki Mäkelä, tfn +358 29 534 3822, erkki.makela@vayla.fi.

Kyrkslätt 19.6.2019

planeringschef