Trafiken i fokus i Kyrkslättsskolorna

16.10.2018 14:27

Kategori: Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Utbildning Barn

Under hösten har kampanjen Trygg skolväg för alla ordnats i skolorna i Kyrkslätt. Kampanjen lyfte fram de saker som eleverna själva uppfattar som bra och dåliga under skolresorna. En skola som har aktiverat sig mycket är Laajakallion koulu, som inte enbart deltog i Kyrkslätts egen kampanj, utan också i den nationella trafiksäkerhetsveckan. Dessutom har skolan ordnat en egen cykelkurs.

Laajakallion koulu finns på ett livligt trafikerat område, och därför är trafikfärdigheter något som man fäster särskilt mycket uppmärksamhet vid i skolan. Det byggs mycket i närheten av skolan och det har fört med sig både tung trafik och personbilstrafik. Dessutom går både tåg- och busstrafiken nära skolan.

""Skolans yngsta elever promenerar vanligtvis i skolan, eftersom skolan precis som Trafikskyddet rekommenderar att eleverna inte cyklar till skolan. Ettorna och tvåorna tränar på sådana saker som fotgängare behöver kunna: trafikmärken och att ta hänsyn till den övriga trafiken. Från och med trean börjar eleverna öva på färdigheter för cyklister. Under flera år har eleverna inom ramen för skolans klubbverksamhet haft möjlighet att delta i en kurs, som handlar om att cykla tryggt. Dessutom har eleverna varje år fått öva på att cykla och att cykla i grupp i samband med ett besök på Wikners gård på Porkala udd.

Under trafikveckorna har tvåorna övat sig på grundläggande färdigheter i trafiken på dator, bland annat hur man gör över vägen vid övergångsställen. Spelet har lärt att det gäller att se upp för bilar och att gå raskt över vägen. Det har eleverna  i och för sig observerat också i trafiken, och berättar att det ofta är så att bilisterna inte stannar vid övergångsstället. Dessutom har eleverna gjort egna reflexer och trafikmärken, bland dem finns till exempel ett märke som varnar för hundbajs och ett annat som uppmanar att använda körljusen när det är mörkt.

Eleverna är alerta trafikanter och lägger märke till många olägenheter i trafiken. I sin egen trafikmiljö har de sett bilister som pratar i mobiltelefon, sådana som kör överhastighet i närheten av skolan. De tycker också att det behövs fler övergångsställen i närheten av skolan och bättre vägbelysning. Med tanke på sikten finns det också platser där det växer så höga buskar i närheten av ett övergångsställe att det blir svårt för ett barn att se om det kommer bilar eller inte.

""""""""

Fyrorna har i sin tur fokuserat just på cykling och de räknar raskt upp saker som det gäller att komma ihåg när man ger sig ut trafiken på cykel: att använda lampor och reflexer och att visa åt vilket håll man är på väg att svänga.

Eleverna har också fått prova på hur effektiva reflexer är. Eleverna har gått in ett mörkt förråd och konkret fått se att en reflex reflekterar redan en liten ljusmängd. Och det är många elever som har flera reflexer på sin ryggsäck, men när de får frågan om de använder reflexvästar, skakar de flesta på huvudet. Frågan om varför de inte gör det får ett ärligt svar: de ser inte så trevliga ut. Däremot använder eleverna gärna kläder som är försedda med reflexer och en jacka som är helt och hållet reflekterande i mörker kunde många tänka sig att använda. Och eleverna använder sina reflexer: när eleverna som en del av trafiksäkerhetskampanjen räknade sina reflexer hade de 16 eleverna inte mindre än 52 reflexer.

Barnvänlig kommun -logo Trygg skolväg för alla -logo

Ryggsäck försedd med reflex