Trafiken flyttas till den nya bron under torsdagen 5.12 på Gamla Kustvägen

04.12.2019 07:27

Kategori: Gator och vägar

Bygget av underfartsbron på Gamla Kustvägen övergår till en ny fas. Trafiken flyttas från omvägen till den nya bron under torsdagen 5.12.2019, varefter omvägen rivs.

Brobygget på Gamla Kustvägen började våren 2019. Bron gör det möjligt att bygga en direkt gång- och cykelförbindelse från Kyrkdalen till Vattentornsbackens område. Entreprenör för objektet är Oy Göran Hagelberg Ab.

Trafiken flyttas till den nya bron på Gamla Kustvägen