Trafikantveckan fortsätter -tack för att du cyklar!

18.09.2019 12:30

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Trafikantveckan till ära tackar Kyrkslätts kommun alla cyklister för valet av färdsätt genom att dela ut sadelskydd. På sadelskydden finns Kyrkslätts logo för hållbar och trygg trafik.

I Kyrkslätt främjas hållbar och trygg trafik av en tväradministrativ trafiksäkerhetsarbetsgrupp. Arbetsgruppen sammanträder fyra gånger i året. Som stöd för arbetsgruppen har kommunen sökt och beviljats Traficoms statsbidrag för styrning av trafiken år 2019. Under projektet genomför man kampanjen Klok mobilitet och informerar om den. Som en del av projektet hållbar trafik har man för Kyrkslätts kommuns hållbara och trygga trafik planerat en logga som man i fortsättningen kommer att använda i kommunikationen kring temat.

Kyrkslätt hör till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) och har förbundit sig till att skära ner kommunens växthusgasutsläpp med 80 % från nivån år 2007 före år 2030. Bäst kan vi påverka utsläppsminskningen genom att öka användningen av kollektivtrafik och cykla mera.

Vad är hållbar trafik?

Med hållbar trafik avses färdsätt som är gynnsamma för miljön. Det är också tryggt, ekonomiskt, smidigt och bra för hälsan. Hållbara färdsätt är bl.a.:

  • Gång
  • Cykling
  • Kollektivtrafik

Det går inte att utnyttja hållbara färdsätt på alla resor, men du kan också röra dig mera hållbart med personbil genom att samåka, använda bilar i samanvändning och infartsparkering, och köra så ekonomiskt som möjligt.

Färdas hållbart -logo

Satulasuojat