Traficom begränsar antalet passagerare i HUS-området 27.3–25.4.2021

25.03.2021 15:52

Kategori: Boende och miljö Kollektivtrafik Skolor Coronasituationen Fritid

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar passagerarantalet 27.3–25.4.2021.

På vardagar gäller begränsningen dock inte passagerare födda år 2008 eller passagerare yngre än det. Om årskurserna 7–9 återgår till närundervisning gäller begränsningen på vardagar inte heller passagerare i årskurserna 7–9, dvs. passagerare födda år 2005 eller senare.  Beslutet om begränsning får inte hindra rätten till lagstadgade tjänster eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden. Många särskilda grupper har rätt till lagstadgade tjänster. 

Med anledning av behovet att säkerställa de särskilda gruppernas, t.ex. skolelevernas, tillgång till lagstadgade tjänster kan det största tillåtna antalet passagerare tillfälligtvis av sådana tvingande skäl överskrida det tillåtna antalet. För att minimera den ökade exponeringsrisken som dessa situationer medför är det särskilt viktigt att betona hygienåtgärderna, såsom användning av mask och rengöring av händerna.

Begränsningarna i antalet passagerare gäller alltså inte skolelever, d.v.s. passagerarantalet får överskrida 50% på skollinjerna på vardagar.

Traficoms passagerarbegränsningar https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/traficom-begransar-det-storsta-tillatna-antalet-passagerare-i-trafikmedlen-till-halften

HRT:s meddelande: https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/uutiset/2021/03/traficom-begransar-antalet-passagerare-i-kollektivtrafiken-sa-har-paverkar-begransningen-HRTs-trafik

Fyrlogo