Träd avverkas i Veikkola

31.01.2020 15:32

Kategori: Gator och vägar

Träd avverkas i Veikkola den första veckan i februari

I byn Veikkola i Kyrkslätt förbereds byggandet av bullerskärmar. På en 2,5 kilometer lång vägsträcka vid Ve-
ikkola byggs ny bullerskärmning och dessutom grundrepareras två broar på vägsträckan.

Avverkningarna på området inleds vecka 6. Arbetet stör inte trafiken. Största delen av de träd som avverkas
på grund av bullerskärmarna finns på samma sida av Åboleden som Veikkola tätortsområde.

Mer information
Jarmo Nirhamo
Projektchef
Trafikledsverket
Tfn 029 534 3596
jarmo.nirhamo@vayla.fi