Touhula Varhaiskasvatus Oy:s verksamhet i Bro och Sarvvik upphör

18.06.2020 14:20

Kategori: Barn Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Touhula Varhaiskasvatus Oy lägger ner sin verksamhet i Bro och Sarvvik senast vid utgången av året.

En ny serviceproducent fortsätter daghemsverksamheten i samma utrymmen så fort som möjligt. Serviceproducentens namn offentliggörs inom kort.

Vardagen fortsätter som vanligt i daghemmen

Barnen kan trots bytet av serviceproducent fortsätta utan avbrott i det bekanta och trygga daghemmet. Personalen har också möjlighet att söka arbete hos den nya serviceproducenten.

Vi vill framföra ett varmt tack till Touhula Varhaiskasvatus Oy för det goda samarbetet och önskar den nya serviceproducenten välkommen!

Vi informerar mera senare.

 

Med vänliga samarbetshälsningar,
Anu Vesiluoma
direktör för småbarnsfostran