Torgsäsongen närmar sig - torgavgifterna sänktes och regler ändrades

09.04.2019 16:00

Kategori: Service Företagande

Torghandeln blir livligare då vi går mot sommaren och det är bra att minnas vilka skyldigheter som gäller för torghandeln. Torghandlaren ska på ett tydligt sätt förse sitt försäljningsstånd eller -bord med sitt namn och telefonnummer. Det är också bra att komma ihåg att försäljning ur en bil inte är tillåtet på torget. Bilar får köras till torget endast för kortvarig avlastning och lastning. Efter det ska bilen omedelbart flyttas till parkeringsområdet. Det här är mycket viktigt med tanke på hygien och avgaser. Försäljning av livsmedel är nu tillåten både på övre och nedre torget, och därför är minimihöjden på framkanten av försäljningsborden 70 cm.

Mera tid för torghandeln

Torghandel får bedrivas vardagar och lördagar kl. 8-15 och under sommarsäsongen 1.4-31.10.2019 även tisdagar och torsdagar fram till kl. 19. Efter försäljningstiden har man alltid 45 minuter på sig att städa efter sig och lämna torget. En reserverad torgplats ska tas emot senast kl. 8.00. Om det finns plats på torget kan man efter det fritt ta en plats som är ledig.

Man kan också reservera ett torgområde för t.ex. ett evenemang eller en fest. Man ansöker om tillstånd för att använda en plats elektroniskt genom tjänsten Lupapiste.fi (tillstånd att använda allmänt område). Kommunens underhållschef behandlar ansökningarna.

Kommersiell användning av Limnells plats bredvid City Market är tillåten endast för företagen invid platsen. På Limnells plats får man ändå ordna icke-kommersiella evenemang. Man ansöker om tillstånd för detta också via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi.

Torgavgifterna sjönk

Kommunaltekniska nämnden beslutade sänka avgifterna betydligt för att liva upp torget. Dagsplatserna på torget är avgiftsfria, en månadsplats kostar 90 euro och en årsplats 48 euro/månad. I års- och månadsplatsernas avgift ingår användning av el. Av arrangörer för allmännyttiga evenemang uppbärs ett subventionerat pris och välgörenhetsevenemang är avgiftsfria.

Man når torgövervakaren på numret 040 846 9934 kl. 7-15 och under sommarsäsongen även tisdag och torsdag kvällar fram till kl. 19.

Ytterligare information ges av parkmästaren kunnossapito@kirkkonummi.fi.

Läs mer om torgavgifterna

Torgstadga

Blommor  till salu på torget