Tomtindelningar

Tomtindelning är en detaljerad indelningsplan för ett byggnadskvarter i detaljplanen. Tomtindelningen ska vara bindande när områdets centrala läge, kvarterets exploateringsgrad eller fastighetssystemets klarhet kräver det.

Då tomtindelningen och ändring av den görs upp, ska ägarna och innehavarna till fastigheter på indelningsområdet och till området angränsande fastigheter höras.

Ansökan om tomtindelning finns på finska sidor.

Resultatområdet markanvändnings prislista 1.3.2021

(se utarbetande av separat tomtindelning, 82 § i markanvändnings- och bygglagen)
Godkända tomtindelningar

Inga godkända tomtindelningar under de senaste tre månader.

Ytterliga information:

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Niklas Wickholm
markanvändningsingenjör
tel. 040 631 6478
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi