Tomtindelningar

Tomtindelning är en detaljerad indelningsplan för ett byggnadskvarter i detaljplanen. Då tomtindelningen och ändring av den görs upp, ska ägarna och innehavarna till fastigheter på indelningsområdet och till området angränsande fastigheter höras.

Prislista (se utarbetande av separat tomtindelning, 82 § i markanvändnings- och bygglagen)

Framlagda tomtindelningar

Inga framlagda tomtindelningar.

Godkända tomtindelningar

Vik. kommungeodeten har 11.12.2019 godkänt tomtindelning nr. 104 på Masabyportens detaljplaneområde (länk till tjänsteinnehavarbeslutet 11.12.2019 § 20).

Kontaktuppgifter:

Markku Ikonen
fastighetstekniker
tel. 040 553 9884
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi