Tomtindelningar

Tomtindelning är en detaljerad indelningsplan för ett byggnadskvarter i detaljplanen. Då tomtindelningen och ändring av den görs upp, ska ägarna och innehavarna till fastigheter på indelningsområdet och till området angränsande fastigheter höras.

Prislista (se utarbetande av separat tomtindelning, 82 § i markanvändnings- och bygglagen)

Framlagda tomtindelningar

Inga framlagda tomtindelningar.

Ytterliga information:

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Niklas Wickholm
markanvändningsingenjör
tel. 040 631 6478
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi