Tomtindelningar

Tomtindelning är en detaljerad indelningsplan för ett byggnadskvarter i detaljplanen. Då tomtindelningen och ändring av den görs upp, ska ägarna och innehavarna till fastigheter på indelningsområdet och till området angränsande fastigheter höras.

Prislista (se utarbetande av separat tomtindelning, 82 § i markanvändnings- och bygglagen)

Framlagda tomtindelningar

Inga framlagda tomtindelningar.

Godkända tomtindelningar

Kommungeodeten har 18.3.2020 godkänt tomtindelningen nr. 105 på den 5. kommundelen på Lagusparkens detaljplaneområdets kvarter 162 i tomter 3, 9 och 10 (länk till tjänsteinnehavarbeslutet 18.3.2020 § 7).

Kontaktuppgifter:

Markku Ikonen
fastighetstekniker
tel. 040 553 9884
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi