Tollsträsket detaljplan, uppgörande av detaljplan anhängiggjord

07.06.2019 15:00

Kategori: Kungörelse

Planeringsområdet ligger i Tolls söder om Västerleden, i Tolls stations omedelbara närhet. Området gränsar i norr till Kustbanan, i söder till Hjortlandets skidcentrum, i öster till Porkalavägen och i väster till skidspåret som löper från Hjortlandet till Jerikobacken. Planområdets areal är ca 250 ha, varav kommunen äger ca 19 ha.

 

Målet med detaljplanen är att effektivera markanvändningen i närområdet kring Tolls stationsområde och komplettera den nuvarande samhällsstrukturen med nya småhusdominerade boendekvarter och företagskvarter. Målet är också att planlägga småhustomter på mark som ägs av kommunen.

 

Programmet för deltagande och bedömning för Tollsträsket detaljplan har delats ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen https://www.kyrkslatt.fi/14100-tollstrasket

 

 

Ansvariga planläggare:      planläggningstekniker Mikael Pettersson

e-post:                                 mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

tel:                                       09 2967 2533 (kl. 9-11)

 

Kyrkslätt 7.6.2019

Planläggnings- och trafiksystemtjänster