Tjänster som stöder frontveteraners boende hemma

Målet med tjänsterna som stöder frontveteraners boende hemma är att ge mångsidigt stöd så att frontveteranerna klarar sig hemma. Syftet med Statskontorets anslag är att för frontveteraner producera tjänster som stöder de gällande kommunala tjänsterna. Kommunen är ansvarig arrangör av tjänster som stöder frontveteraners boende hemma. Sådana tjänster är hemservice, hemvård, tjänster som stöder rörligheten, dagverksamhet, hjälpmedelstjänster, stöd för närståendevård och stödd rehabilitering i hemmet.

Kontaktperson

Sari Suurjoki-Niemi
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
telefon 0400 416 798