Tjänster för veteraner

Kyrkslätts kommuns tjänster för veteraner kan användas av de krigsinvalider vars hemkommun är Kyrkslätt, och som beviljats frontmannatecken, fronttecken eller fronttjänsttecken.

En frontveteran som är berättigad till rehabilitering och tjänster som stöder boende hemma ska bo i Finland, ha deltagit i krigen 1939-1945 och ha beviljats frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken. Statskontoret delar in anslagen separat i anslag för rehabilitering och anslag för tjänster som stöder boende hemma.