Tjänster för unga

Tjänsterna för unga betjänar ungdomar i åldern 16–22 och unga vuxna i Kyrkslätt.

Man kan kontakta tjänsterna till exempel i frågor som gäller en livskris, humöret, mänskliga relationer, livshanteringen eller drogmissbruk. Den unga själv eller föräldrarna kan ta kontakt.

Man kan bli kund med låg tröskel utan remiss av läkaren och servicen är avgiftsfri. Vi erbjuder också konsultationshjälp åt yrkespersoner som arbetar med unga och deras familjer.

Man kan söka sig till tjänster för unga

  • Genom att ringa till MMV-klinikens telefonen, tfn 050 414 0979, må-ons kl. 12-15, fr kl. 8-11 och på helger och helgdagar kl. 12-15. Vi tar inte emot textmeddelanden eller svararmeddelanden.
  • Via knappen Ta kontakt (på webbplatsen)
  • Unga kan också söka behandling genom MMV-kliniken

Inom tjänsterna för unga arbetar en psykolog och två sjukskötare. Vi erbjuder mottagning ansikte mot ansikte och på distans (via video/telefon). Vi tar emot endast med tidsbeställning.

Terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en elektronisk tjänst för skötsel av ärenden för över 18-åringar. Genom att svara på Terapinavigatorns frågor underlättar och försnabbar du bedömningen av din situation och styrning till vård i rätt tid. Svara självständigt på Terapinavigatorns frågor före du tar kontakt. Tillsvidare är tjänsten tillgänglig endast på finska.

Obs! Förvara omsorgsfullt koden som du får av navigatorn. Med den hittar vår personal sammandraget av dina svar. Vi går igenom svaren tillsammans med dig.

Övriga tjänster i Kyrkslätt

Familjerådgivningen

Mentalvårdstjänster för vuxna

Missbrukarvårdstjänster

Akutmottagning och jour


Nyttiga webbplatser

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Psykporten för unga
I Psykporten för unga hittar du tillförlitlig info, egenvårdsprogramprogram och servicetips kring mentalvård och rusmedel

Psykporten för vuxna
I Psykporten för vuxna hittar du tillförlitlig info, självhjälpsprogram och servicetips kring mentalvård och rusmedel

Psykisk Hälsa Finland (Mieli ry)
Info och övningar samt stöd i olika livssituationer

MLL: telefon och web för barn och unga
Konfidentiellt telefonsamtal med frivillig vuxen på svenska tel. 0800 96 116 må – ons kl. 14 –17 och to kl. 17 – 20

MLL: Ungas web / Mental hälsa
Info om bl.a depression, ångest, självdestruktivitet, ätstörningar och andra frågor kring mental hälsa

Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf.                                                                         Förening som erbjuder olika slags kamratstöd ch rådgivning för ätstörningspatienter och deras närstående.

Netskyddshem
Info om vad göra om det är gräl och våld hemma

Tukinet
Tukinet är ett webbaserat kriscentrum som upprätthålls av föreningar inom mental hälsa

Väestöliitto: Nettivastaanotto nuorille
Konfidentiell rådgivning i frågor kring sexualhälsa och sexuellt missbruk

Väestöliitto: Poikien puhelin
Rådgivning och samtalsstöd i alla frågor kring pojkars liv

Röda Korset: Ungas skyddshus
Huset är avsett för unga och familjer och erbjuder stöd och möjlighet till samtal och vid behov tillfällig övernattning

Flickornas hus
Pojkarnas hus
Stort utbud på verksamhet och konfidentiella grupper för 10 – 28 åringar

Medborgare, De unga
Socialtjänster
tjänster (service) / social service, ungdomar / yngre tonåringar

Adress 

Åängsvägen 2

02400 Kyrkslätt

MMV-klinikens telefon betjäner ungdomar

tfn 050 414 0979

Telefon är öppen

  • må-ons kl. 12-13
  • fr kl. 12-13
  • på helger och helgdagar kl. 12-15

De inkomna kontakterna behandlas varje vecka.