Tjänster för företag blir mer omfattande i Kyrkslätt

27.11.2018 15:19

Kategori: Företagande

Rådgivningstjänster för företag

FöretagsKyrkslätts rådgivningstjänster börjar i Jorvas High-tech Center (JHC) 13.12.2018 och fortsätter i programmet till nästa år.

Rådgivningstjänster erbjuds år 2019 en gång i månaden i Kyrkslätts kommunhus, Veikkola bibliotek och JHC. Bokningstidtabellerna publiceras på sidan https://www.yritysespoo.fi/sv/kontaktuppgifter/.

FöretagsKyrkslätts avgiftsfria tjänster är tillgängliga i alla skeden i ditt företags livscykel.

• finansiering

• lokaler

• tjänsten Startti Plus (nya företag som fått startpeng)

• internationalisering

• ägarbyte

• utmanade förändringar

Kom också ihåg att utnyttja det omfattande expertnätverkets tjänster t.ex. för avtalsjuridik och bokslutsärenden. 

 

Nätverksbildning

Företagarnas #vitosenlounas-luncher fortsätter nästa år så att företagarna samlas för att äta lunch tillsammans varannan vecka i cyklisk ordning Veikkola, Masaby och kommunhuset. Årets första #vitosenlounaat-luncher:

on 9.1.2019     restaurang Ervasti i kommuhuset

må 21.1.2019  i Masaby

ti 5.2.2019       i Veikkola

Lunchtiden är som vanligt kl. 12.00.

Luncher ordnas i samarbete med Kyrkslätts företagare r.f.

 

Flera kommunikationskanaler tas ibruk

Kommunens näringslivsväsende strävar efter att effektivera kommunikationen. Vi har grundat en ny facebook-sida och Twitterkontot ”YritysKirkkonummi” - dessa kanaler fungerar som gemensamma kommunikationskanaler för kommunen och Esbonejdens Nyföretagarcentral (FöretagsKyrkslätt). Följ oss!

 

Ytterligare information: yritykset@kirkkonummi.fi

Logo