Tjänsteinnehavares beslut

Kommunens tjänsteinnehavares beslut finns framlagda på kommunens webbplats. Därifrån avlägsnas sådana punkter som enligt lag är sekretessbelagda.

Tjänsteinnehavarbeslut från och med 6.5.2019

Tjänsteinnehavarbeslut före 6.5.2019