Tjänsteinnehavares beslut

Kommunens tjänsteinnehavares beslut finns framlagda på kommunens webbplats. Därifrån avlägsnas sådana punkter som enligt lag är sekretessbelagda.

Kommunens tjänsteinnehavarbeslut