TJÄNST SOM SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDETS ÖPPENVÅRD, SOCIALARBETARE Vård- och omsorgssektorn,  socialtjänster, barnskydd Jobbnyckel 242571

28.06.2019 10:33

Kategori: Kungörelse

SOCIALARBETARE

Vård- och omsorgssektorn,  socialtjänster, barnskydd

Jobbnyckel 242571

 

TJÄNST SOM SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDETS ÖPPENVÅRD

 

Barnskyddet i Kyrkslätt är indelat i två team: öppenvård samt vård utom hemmet och eftervård. År 2018 utbildade vi personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna i att genomföra en systemisk barnskyddsmodell, och vi utvecklar arbetet enligt modellen. Både cheferna inom barnskyddet och familjetjänsterna och hela arbetsgemenskapen ger dig stöd och introduktion i arbetet. Arbetshälsa är viktigt för oss, och vi erbjuder teamen regelbunden arbetshandledning. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete.

 

Till teamet för barnskyddet hör för tillfället 10 befattningar som socialarbetare, 2 socialhandledare samt en ledande socialarbetare. 

 

Till socialarbetarens uppgifter inom barnskyddets öppenvård hör att verka som socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Socialarbetaren genomför öppenvårdens stödåtgärder i enlighet med klientplanen i samarbete med barnet, föräldrarna och nätverken.

 

Behörighetskrav för tjänsten som socialarbetare är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§, 32§).

 

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3697,83 €/månad.

 

Arbetet börjar enligt överenskommelse.

 

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.

 

Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.  Kunskaper i svenska räknas som merit.

 

Den som blir vald ska visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen.

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

 

 

Ytterligare information ges av chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto tfn 040-7561411 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 15.7.2019 kl. 12.00.

 

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.