Tjänst som ledande överläkare, KYRKSLÄTTS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

13.04.2018 11:09

Kategori: Kungörelse

KYRKSLÄTTS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN, HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

4000991269

Tjänst som ledande överläkare

 

Ny ansökningsomgång, tidigare sökande beaktas.

 

I Kyrkslätts kommun ledigförklaras en tjänst som ledande överläkare. Till ledande överläkarens uppgifter hör bl.a. att leda och utveckla resultatområdet läkarnas och sjukskötarnas mottagningsverksamhet samt att vara chef för läkarna och sköta specialsjukvårdens koordineringsuppgifter. Ledande överläkaren ansvarar för medicinsk ledning inom vård- och omsorgsväsendet. Arbetsuppgifterna kan också omfatta kliniskt arbete.

 

Behörighetskrav för tjänsten är specialläkares rättigheter inom allmänmedicin eller annan för uppgiften lämplig specialitet samt erfarenhet av administrativa uppgifter utöver behörigheten ovan.

Dessutom kräver uppgiften goda samarbetsfärdigheter, ett positivt grepp om utveckling samt erfarenhet av chefs- och ledningsuppgifter. Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt minst nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

 

I uppgiften förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar

 

Lönen utgår enligt tjänstekollektivavtalet för läkare.

 

Arbetet börjar 1.5.2018 eller enligt överenskommelse.

 

Ytterligare information ges av ansvarspersonen för resultatområdet hälsovårdstjänster Arja Liinavuori (050 350 3925) fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Man ombes skicka ansökningarna elektroniskt senast 27.4.2018 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett, jobbnyckel 172659.

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser.  Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

 

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.