Tjänst som byggherreingenjör, Kyrkslätts kommun, enheten för kommunaltekniska investeringstjänster

09.02.2018 14:32

Kategori: Kungörelse

En tjänst som byggherreingenjör vid enheten för kommunaltekniska investeringstjänster

 

Byggherreingenjörens arbetsuppgifter omfattar beredning av kommunaltekniska byggnadsprojekt. En central del av arbetsuppgiften är konkurrensutsättning av entreprenörer, beredning av entreprenadavtal och deltagande i övervakningen av entreprenader. Behörighetskrav för tjänsten som byggherreingenjör är DI- eller ingenjörsexamen från universitet eller yrkeshögskola med studieinriktning samhällsbyggande eller motsvarande tidigare examen och en tillräcklig, minst två års erfarenhet i uppgifter som motsvarar utbildningen och som hänför sig till kommunaltekniskt byggande. Vi förutsätter också goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit. Vi uppskattar intyg från utbildningsprogrammet rakennuttamisen johtaminen (RAPS) eller utbildningen rakennuttajan pätevöitymiskoulutus (RAP). För att kunna sköta uppgiften ska den anställda ha goda baskunskaper i datateknik.

 

Vi uppskattar erfarenhet av byggplatsuppgifter, planering och offentlig upphandling. Arbetet kräver initiativrikedom och goda sociala färdigheter. Skötseln av uppgifterna förutsätter också användning av egen bil. För användning av egen bil betalas kilometerersättning enligt resereglementet. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Lönen bestäms enligt avtalet för tekniska sektorn, lönegrupp II. Regelbunden arbetstiden är 38,45 h/vecka. Beroende på erfarenhet är uppgiftens slutgiltiga lön 3 400 - 3 700 euro i månaden.

 

Tjänsten besätts enligt överenskommelse. Den som blir vald skall före mottagandet av tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

 

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg till den lediganslagna tjänsten ska sändas elektroniskt senast 5.3.2018 kl. 15.00 till adressen: www.kuntarekry.fi.

 

Ytterligare information ges av chefen för kommunalteknik Eero Vartiainen, tfn 050 414 0615, e-post: förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Arbetet börjar: enligt överenskommelse

 

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.