Tinaparkens tomtansökning

Kyrkslätts kommun säljer eller arrenderar ut 4 st, småhustomter i Masaby på Tinaparkens detaljplanerade område. Tomterna är avsedda för bostadsproduktion i bolagsform. Tomtansökningen ordnas 2.3.-4.5.2020. Tomtansökningen är riktad för yrkesbyggare.

Detaljplanen har vunnit lagakraft 2016 och kommunaltekniken är färdigbyggd på området.

Bekanta dig med anvisningarna.

Materialet gällande tomtansökningen är publicerat på de finska sidorna.

Materialet gällande tomtansökningen är publicerat på de finska sidorna.