Tinaparkens egnahemstomter

Inga lediga tomter.

Ansökningstiden för Tinaparkens egnahemstomter har börjat. Ansökningstiden går ut 4.11.2019.
Tinaparkens egnahemstomter ligger i Masaby centrum invid gatan Bössmedsbågen. Det finns 9 tomter som kan sökas.

Den kommunaltekniska entreprenaden blev färdig 09/2019 och man kan genast börja bygga på tomterna.
Man kan bekanta sig med tomterna på egen hand. Tomterna har markerats i terrängen med skyltar och ribbor som anvisar tomternas hörnpunkter.

Under ansökningstiden kan tomterna sökas av privatpersoner för byggande av egnahemshus för egna bostadsbehov.

Enligt planbestämmelserna är byggrätten för en bostadsbyggnad på AO-tomten högst 180 v-m2 och på tomten får en bostad byggas. Bostadsbyggnaden ska byggas i två våningar. På tomten får dessutom byggas en byggnad på högst 30 v-m2 för en täckt bilplats och ett uteförråd. Planbestämmelserna och bygganvisningarna styr byggandet av egnahemstomterna för uppnående av det önskade stadsbildsmässiga utseendet.

Begrunda dig omsorgsfullt med tomtinformationen, planbestämmelserna och närmiljö- och bygganvisningen.innan du lämnar in tomtansökan.

Ansökan om tomt

Tomtansökan fylls i elektroniskt i kommunens karttjänst eller kartfönster till höger (klicka på Öppna i karttjänsten)

På ansökningsblanketten kan du ansöka om alla tomter i egen vald ordning. Personer som bor i samma hushåll kan lämna endast en tomtansökan. Sökande som vill köpa tomten har förtur till att få den.

Efter ansökningstiden lottas först behandlingsordningen bland ansökningar som gäller köp av tomt och efter det lottas behandlingsordningen bland ansökningar som gäller arrende.

Till alla som ansökt om tomt skickar man efter utlottningen information om erhållandet av tomt och om eventuella lediga tomter till e-postadressen som den sökande har meddelat. Tomterna som efter ansökningstiden är oreserverade, säljs eller arrenderas genomkontinuerlig ansökan i ansökningsordning. Även yrkesbyggare kan då lämna in en tomtansökan.

Fastighetsteknikern fattar beslut om försäljning eller arrendering av tomten till dem som fått en tomt. En reserveringsavgift på 1 000 euro bifogas till beslutet. Reserveringsavgiften är en del av köpesumman eller den första arrendeavgiften.

Efter erläggandet av reserveringsavgiften kan byggnadsplaneringen och ansökan om bygglov inledas. Beslutet om försäljning/arrendering verkar som fullmakt vid ansökan om bygglov. Ytterligare information om ansökan om bygglov och nödvändiga bilagehandlingar hittar du på byggnadstillsynens webbplats.

Mera material finns på finska sidor.

Ytterliga information:

Otso Kärkkäinen
kommungeodet
tel. 040 126 9794
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi