Tillträdet till vattentornsbacken stängs av och förberedelser för rivning av tornet genom reparation av nätet

04.12.2018 09:45

Kategori: Gator och vägar Idrott och friluftsliv Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vattenförsörjning Boende och miljö

Vattentornet i Kyrkslätts centrum har konstaterats vara i dåligt skick och tornet rivs under vintern. Det blir begränsat att röra sig på vattentornsbackens krön från och med 4.12.


Rörelsefriheten på vattentornsbacken begränsas

Det ingärdade området kring vattentornet i centrum förstoras av säkerhetsskäl. Eftersom vattentornets konstruktioner är svaga och rivningen fördröjts från den ursprungliga måltidtabellen, är det nödvändigt att begränsa rörelsefriheten i närheten av tornet tills tornet har rivits. Gångrutterna som leder till vattentornet har stängts av och man informerar om det begränsade tillträdet med skyltar.


Nätarbeten åtminstone i Jorvas, Jungfruberget och Hindersby

Man förbereder sig inför rivningen av vattentornet och den med tanke på vattendistributionen exceptionella perioden genom att förstärka vattennätet. Man förnyar vattenledningar eller anordningar bl.a. i Jorvas, Jungfruberget och Hindersby samt på Vattentornsbackens område, som är under byggnad. Dessutom utförs granskningar och testningar på olika håll i vattennätet. Reparations- och ändringsbehov har framkommit i testsituationerna och de bör sättas i skick innan tornet kan rivas. Kranvattnet i Kyrkslätt kommer från flera vattenkällor. Man kan vara tvungen att ändra på tillflödesområden. Då kan vattnets specifika smak ändra.


Om störningar i vattendistributionen meddelas per textmeddelande, det lönar sig att registrera hemliga nummer eller arbetsnummer i tjänsten

Ändringarna kan medföra variationer i vattentrycket för vattenanvändarna. Man kan även vara tvungen att tillfälligt avbryta vattendistributionen. Man strävar alltid efter att meddela om reparationsarbeten på förhand.

Kyrkslätts vatten meddelar om alla planerade vattenavbrott på kommunens webbplats, men kunderna nås bäst med textmeddelande. Meddelanden skickas till alla mobiltelefonnummer som registrerats på störningsområdet.

Om kunden har ett telefonnummer som är hemligt eller registrerat på annan adress, t.ex. en telefonanslutning från arbetsplatsen, får man meddelanden som är avsedda för gatuadressen genom att mata in uppgifterna i tjänsten på adressen https://kirkkonummi.ums-asiakasportaali.fi/
Telefonnumren som förts in i tjänsten används endast för meddelanden om störningar.

Man kan lägga till fler än en adress och ett nummer i systemet. Om man till exempel vill ha störningsmeddelanden som gäller en i Kyrkslätt bosatt anhörigs adress till sitt eget nummer, kan man i systemet mata in den anhörigas adress och det nummer till vilket man vill ha störningsmeddelandet.

Företagens nummer är bundna till företagets adress, så användare av företagsanslutningar bör mata in hemadress och telefonnummer i tjänsten. Uppgifterna kan redigeras i efterhand.


Det nya vattentornet tas i bruk år 2020

Vattentornet rivs enligt nuvarande uppskattning i februari. Planeringen av det nya vattentornet eller den övre vattenreservoaren har påbörjats. Ännu är det inte bestämt om man bygger en vattenreservoar på fot likt det nuvarande tornet eller en markreservoar. Byggandet av det nya vattentornet påbörjas nästa år och syftet är att tornet tas i bruk år 2020.


Kontaktuppgifter

Reparationsarbetena lugnas under julen. Personalen vid Kyrkslätts vatten har ändå aktionsberedskap också under julhelgen.
- Inmatning av hemligt eller på annan än hemadressen registrerat telefonnummer i textmeddelandetjänsten: https://kirkkonummi.ums-asiakasportaali.fi/
- Felanmälningar under arbetstid tfn 040 653 0619
- Felanmälningar efter arbetstid tfn (09) 298 1636