Tillträdessyn av gatuområde i Masaby

11.05.2023 09:00

Kategori: Kungörelse

Enligt markanvändnings- och bygglagen 95 § får kommunen ta ett gatuområde i besittning när inlösningsförfarande som gäller gatuområdet har anhängiggjorts. Kommunen har ansökt om inlösningsförrättning och besittningstagandet av gatuområdet kan inledas. 

Området som tas i besittning utmärks före tillträdessynen med pålar i terrängen. 

Se https://www.kyrkslatt.fi/tilltradessyner-av-gatuomraden  

Tillträdessyn 2.6.2023 

Tidpunkt: fredag 2.6.2023 kl. 9.00
Plats: Framför sandfältet vid Masalan koulu, Rusthållsvägen 2, Kyrkslätt 

Gatuområdet som tas i besittning omfattar Statargränden, Rusthållsstigen, Tinavägen, Suomelastigen och Köpasstigen. Vid synen går man igenom och katalogiserar konstruktionerna och växtligheten som ska tas bort före byggandet av gatan. 

Kyrkslätts kommun /
Tomt- och geoinformationstjänster