Tillkännagivande om Transport- och kommunikationsverkets kungörelse: Planeringsprojekt Åbo entimmes tåg, Esbo-Lojo-järnvägsplan, Esbo, Lojo

11.10.2021 10:28

Kategori: Kungörelse

Tillkännagivande om Transport- och kommunikationsverkets kungörelse
Planeringsprojekt Åbo entimmes tåg: Esbo-Lojo-järnvägsplan, Esbo, Lojo

Transport- och kommunikationsverket publicerar en kungörelse i sitt datanät, som gäller inledningen av utarbetandet av järnvägsplanen som nämns i rubriken och görs av Entimmeståget till Åbo Ab. Transport- och kommunikationsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar med allmän spridning på området. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Kungörelsen publicerades 11.10.2021 på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen https://www.traficom.fi/sv/nyheter-och-pressmeddelanden och hålls framlagd under perioden 11.10.-9.11.2021.

Mer information ges av Annika Salokangas, projektledare för projektet Åbo entimmes tåg, telefon 040 866 5315, annika.salokangas@tunninjuna.com.