Tillkännagivande om Trafikledsverkets kungörelse: Utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo - Esbo stad, Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun, Lojo stad, Salo stad

08.11.2022 13:23

Kategori: Kungörelse

Tillkännagivande om Trafikledsverkets kungörelse

Utredningsplanen för direktbanan Esbo-Salo, Esbo stad, Kyrkslätts kommun,Vichtis kommun, Lojo stad, Salo stad

Trafikledsverket publicerar en kungörelse i sitt datanät, som gäller framläggandet generalplanen som nämns i rubriken. Trafikledsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i en eller flera dagstidningar med allmän spridning på området. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Kungörelsen hålls framlagd under perioden 8.11.-8.12.2022 på trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungorelser.

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Heidi Mäenpää, telefon 029 534 3819, heidi.maenpaa@vayla.fi