Tillkännagivande om trafikledsverkets kungörelse: Nokantie, Bobäcks hållplats, förbättring av plankorsningens säkerhet, Kyrkslätt

24.06.2020 09:00

Kategori: Kungörelse

LIVI/2989/04.01.01/2018

Tillkännagivande om trafikledsverkets kungörelse

Nokantie, Bobäcks hållplats, förbättring av plankorsningens säkerhet, Kyrkslätt

Trafikledsverket publicerar en kungörelse i sitt datanät, som gäller Trafik- och kommunikationsverkets (TRAFICOM) beslut om järnvägsplanen som nämns i rubriken och tillgängliggörandet av de dokument som ligger till grund för beslutet. Trafikledsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i en eller flera dagstidningar med allmän spridning på området. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Kungörelsen hålls tillgänglig under perioden 24.6. – 31.7.2020 på trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset.

Ytterligare information ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822, erkki.makela@vayla.fi.