Tillkännagivande om trafikledsverkets kungörelse: Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan

14.05.2020 16:24

Kategori: Kungörelse

LIVI/4242/04.01.01/2017

Tillkännagivande om trafikledsverkets kungörelse

Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt

Trafikledsverket publicerar en kungörelse i sitt datanät, som gäller framläggandet av den järnvägsplan som nämns i rubriken. Trafikledsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i dagstidningar med allmän spridning i området. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §) 

Kungörelsen hålls tillgänglig under perioden 14.5.-15.6.2020 på trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset. 

Ytterligare information ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822, fornamn.efternamn@vayla.fi.